موڭعوليا پرەزيدەنتى رەسمي ىسساپارمەن اقش-قا بارماق.

پرەزيدەنت اكىمشىلىگى تاراتقان مالىمەت بويىنشا، حالتمااگين باتتۋلگا رەسمي ىسساپارمەن اقش-قا شىلدە ايىنىڭ 29-ى كۇنى بارادى. ول وندا 3-ءشى تامىزعا دەيىن بولادى. وسى ۋاقىت ارالىعىندا اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپپەن جەكە جانە كەڭەيتىلگەن فورماتتاعى كەزدەسۋلەر وتەدى دەپ جوسپارلانۋدا.

بۇدان بولەك باتتۋلگا اقش زاڭ شىعارۋشى ورگاندارىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، موڭعوليانىڭ ءۇشىنشى ەلدەرمەن ساۋدا-ساتتىق جاساۋىنا بايلانىستى زاڭ جوباسىن تالقىلايدى. قازىرگى تاڭدا اتالمىش زاڭ جوباسىن كونگرەسس قاراۋدا.

"The Qazaq Times"