بەلگىلى جۋرناليست، ساياساتكەر، رىسبەك سارسەنبايۇلى سۇحباتىندا "ەگەمەندىكتەن بەرگى قالىڭ قاۋىم ءۇشىن جۇمباق بولعان سۇراقتاردىڭ بارلىعىنىڭ اقيقاتى اشىلعان. ونى ەلدىڭ ءبارى بىلەدى..." دەدى.

"The Qazaq Times"