يزرايل دونالد ترامپقا قالا اتىن بەردى.

16 ماۋسىم كۇنى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ بولاشاقتا قالا سالىنادى دەپ جوسپارلانعان ايماقتى "ترامپ شىڭدارى" دەپ اتاپ، شاھاردىڭ ىرگە تاسىن قالاۋ سالتاناتىنا قاتىستى.

جاڭا قالا يزرايل باسىپ العان گولان شىڭدارىندا ورنالاسپاق. بۇل اۋماقتى 2019 جىلدىڭ باسىندا اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءيزرايلدىڭ جەرى رەتىندە رەسمي مويىنداعان. "ترامپ شىڭدارى" –يزرايل-امەريكا قارىم-قاتىناسىنىڭ جاندانۋىنىڭ تاعى ءبىر كەزەڭى" - دەپ اتاپ ءوتتى "The Washington Post" باسىلىمى.

گولان شىڭدارى قازىرگى ليۆان، ءسۇريا، يوردانيا جانە يزرايل شەكارالىق اۋماعىندا ورنالاسقان.

1981 جىلى يزرايل كنەسسەتى «گولان شىڭدارى تۋرالى زاڭدى» قابىلدادى، وسى زاڭ بويىنشا يزرايل بۇل ايماقتىڭ ۇستىنەن بىرجاقتى سۋۆەرەنيتەت جاريالادى. بىراق ءسۇريا دا بۇل ايماقتى ءوزىمنىڭ جەرىم دەپ ەسەپتەيدى.

"The Qazaq Times"