يتاليا ىشكى ىستەر ءمينيسترى ماتتەو سالۆيني: «ەۋرووداق الداعى ءبىر جىلدا ءبولىنۋى مۇمكىن» – دەپ مالىمدەدى.

ماتتەو سالۆيني Der Spiegel باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ەۋرووداقتىڭ بولاشاعى جونىندە مالىمدەمە جاساعان. وندا ول: «بىرىككەن ەۋروپانىڭ بولاشاق تاعدىرى الداعى ءبىر جىلدا بەلگىلى بولادى. يتاليا بۇدان بىلاي بوسقىنداردى قابىلداي المايدى. ءبىز ءبىر دە ءبىر ادامدى قابىلدامايمىز. كەرسىنشە، بىرنەشە ادامدى ەلدەن شىعارۋعا دايىنبىز» - دەگەن.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن يتاليا مەن مالتا بيلىگى ءوز پورتتارىنا Aquarius كەمەلەرىن كىرگىزۋدەن باس تارتقان. ولاردىڭ بۇنداي قادامعا بارۋىنا كەمە بورتىندا 600-دەن استام بوسقىننىڭ بولۋى سەبەپ بولعان. كەيىننەن رەسمي ءريمنىڭ بۇل شەشىمىنە فرانتسيا بيلىگى قارسى شىققان.

“The Qazaq Times”