EXPO-2017 حالىقارالىق كورمەسىندە سۋۆەنيرلەر ساتىلىمى 300 ملن تەڭگەنى قۇراعان. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ كاسىپكەرلىك جانە ونەركاسىپ باسقارماسىنىڭ باسشىسى رىسگۇل قاۋعابەۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلادى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

رىسگۇل كاۋعاباەۆانىڭ ايتۋىنشا، كورمە كەزىندە كادەسىي ونىمدەرىن ساتاتىن 630-نان استام ساۋدا ورىندارى جۇمىس ىستەگەن. دۇكەندەردىڭ اسسورتيمەنتىندە 250-دەن استام ءونىم ءتۇرى ۇسىنىلعان.

وسىلايشا، اتالعان ساۋدا نۇكتەلەرىندە 300 ملن تەڭگەگە 175 مىڭ ليتسەنزيالانعان تاۋار ساتىلعان. باسشىنىڭ سوزىنشە، استانا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى بىلعارى، ساز، كۇمىس، كيىز جانە بوياۋدان جاسالعان كادەسىي ونىمدەرىن ءجيى ساتىپ العان.

سونداي-اق، قازاقستاننىڭ ساندىك-قولدانبالى ونەرىن تانىمال ەتۋ ماقساتىندا استانا ارباتىندا، بايتەرەك مونۋمەنتىنىڭ جانىندا قولونەرشىلەر قالاشىعى جانە «نۇر جول» ساياباعىندا كادەسىي دۇكەندەرى قۇرىلدى.

“The Qazaq Times”