شاڭقوبىز تۇرك جۇرتىنىڭ ەڭ كونە اسپاپتارىنىڭ ءبىرى. ول اۋەلدە باقسىلاردىڭ جىن شاقىرۋ قۇرالى بولسا، كەيىندە مۋزىكا اسپابىنا اينالعان.

جان-دۇنيەڭدى تەبىرەنتەر ياكۋت-ساحا اۋەنىن ورىنداۋعان البينا دەگتيارەۆا.
"The Qazaq Times"