ءتۇپ-توركىنى جاعىنان بىزگە ەڭ جاقىن حالىقتاردىڭ ءبىرى –  باشقۇرتتار. قازاقتىڭ قۇرامىنداعى بارلىق رۋلار دەرلىك وسى باشقۇرتتاردا دا بار.

قازاقتىڭ تالانتتى ءانشىسى باتىرحان شۇكەنوۆتىڭ ورىنداۋىنداعى "وتان انا" انىن ءوز تىلدەرىندە ورىنداعان.

"The Qazaq Times"