تاريحىمىز تىم ارىدان بارىپ توعىساتىن ءتۇبى ءبىر تۋىسىمىزدىڭ ءبىرى ياكۋت-ساحالار. بۇگىنگى ءدىني-ءداستۇر، سالت-سانا، تىلىمىزدە ايىرماشىلىق بولعانىمەن كەشە ءبىر ەل ەدىك. سونىڭ ايعاعىنداي مۋزكامىز ءبىر قالىپتا ساقتالعان.

"The Qazaq Times"