Boeing كومپانياسى 5 ميلليارد دوللار شىعىنعا باتتى. تابىستىڭ قىسقارۋىنا 737 ماح ۇلگىسىندەگى لاينەردىڭ قولدانىستان شىعۋى سەبەپ.

اقش ازاماتتىق اۆياتسيا فەدەرالدىق باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، انىقتالعان جارامسىز بولشەكتەر اپاتقا اكەپ سوقتىرمايدى. دەگەنمەن، ۇشۋ پروتسەسى كەزىندە تەحنيكالىق اقاۋلار بولۋى مۇمكىن. مەكەمە بۇل قاۋىپ-قاتەردى Boeing ۇشاعى بار بارلىق مەملەكەتكە حابارلادى. باسقارمانىڭ رەسمي مالىمدەمەسىندە: «737 NG جانە 737 MAX ۇشاقتارىنىڭ كەيبىر بولشەكتەرى دۇرىس جاسالماعاندىقتان، بەرىكتىك ستاندارتتارىنا سايكەس كەلمەۋى، ۇشاقتاردىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن توزۋى جانە زاقىمداۋىنا الىپ كەلۋى مۇمكىن»، – دەلىنگەن.

باسقارما مالىمدەگەندەي، الەم بويىنشا Boeing-قا تيەسىلى 312 ۇشاقتىڭ الدىڭعى قانات تۇستارىندا اقاۋ بار. 10 ناۋرىزدا دەبرە-زەيت قالاسى ماڭىندا «Ethiopian Airlines» كومپانياسىنا تيەسىلى «Boeing 737 Max» ۇشاعى اپاتقا ۇشىراپ، سالدارىنان 157 ادام كوز جۇمعان بولاتىن. 2018 جىلى قازان ايىندا يندونەزيادا تاپ وسى مودەلدى لاينەر قۇلاپ، 189 جولاۋشى قازا تاپقان ەدى. اراعا ساناۋلى كۇندەر سالىپ، امەريكانىڭ دجەكسونۆيلل قالاسىنداعى وزەنگە Boeing 737 جولاۋشىلار ۇشاعى قۇلادى. وسى وقيعادان كەيىن ۇلىبريتانيا مەن فرانتسيا ۇشاقتان باس تارتسا، مالايزيا، اۆستراليا، يندونەزيا، قىتاي مەن سينگاپۋر بيلىگى اۋە كەمەسىن بۇدان بىلاي ساپارعا شىعارمايتىن بولدى. سونىمەن قاتار، جاقىندا ۋفا قالاسىندا ءدال وسى Boeing 737 NG ۇشاعى كوككە كوتەرىلمەي قالعان. بورتىندا 123 جولاۋشىسى بولعان اۋە كەمەسى ەندى ۇشۋعا تالپىنعاندا، قانات تۇسىندا دابىل قاققىش ىسكە قوسىلعان.

"The Qazaq Times"