اراي جۇماتاي

كونرەسسمەندەر اقش-قازاقستان بايلانىسىنا ارنالعان توپ قۇردى

اقش پەن قازاقستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا كونگرەسس وكىلدەرى ارنايى توپ قۇردى. بۇل تۋرالى وتاندىق تەلەارنالار حابارلادى..

12 ساعات بۇرىن 258 0

ماكرون ساياساتىنا قارسىلىق: «سارى جيلەت» قوزعالىسى قايتا جانداندى

فرانتسياداعى «سارى جيلەت» قوزعالىسىنا ءبىر جول تولدى. ءدال وسى ايدا باستالعان اكتسيا بيىل قايتا جانداندى. بۇل جولى ەرەۋىلگە شىققاندار قازىرگى ۇكىمەت و..

14 ساعات بۇرىن 39 0

لۋكاشەنكو التىنشى رەت پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا قاتىسپاق

بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ باسشىسى، «ەۋروپانىڭ سوڭعى ديكتاتورى» اتانعان الەكساندر لۋكاشەنكو التىنشى رەت پرەزيدەنت سايلاۋىنا قاتىساتىنىن مالىمدەدى. مينسكى..

16 ساعات بۇرىن 17 0

پۋتين تۇركياعا بارادى

رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين كەلەر جىلدىڭ قاڭتاردا انكاراعا رەسمي ىسساپارمەن بارماق. بۇل تۋرالى تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى يبراگيم كالى..

2 كۇن بۇرىن 175 0

ترامپ پەن ەردوعان كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى قانداي؟

13 قاراشادا اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن تۇركيا باسشىسى رەجەپ تايىپ ەردوعان اق ۇيدە كەزدەسكەن بولاتىن. جىلدىڭ ەڭ باستى كەزدەسۋلەرىنىڭ بىرىندە تاراپ..

3 كۇن بۇرىن 222 0