11 قازاندا حالىق جازۋشىسى شەرحان مۇرتازامەن قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى.

جازۋشىنى ەرتەڭ ساعات 10.00-دە م.اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىنان اقتىق ساپارعا شىعارىپ سالادى.

كەشە الاش جۇرتىنىڭ ابىز اقساقالى، قازاق جۋرناليستيكاسىنىڭ قارا نارى شەرحان مۇرتازا باقيلىق بولدى. جازۋشى قىركۇيەك ايىندا 86 جاسقا تولعان ەدى.

"The Qazaq Times"