"اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ سۇرياداعى اسكەرلەرىن كەرى قايتارۋعا شەشىم قابىلداعانى بەلگىلى. ترامپتىڭ وسى شەشىمىنەن كەيىن ساۋد-ارابياسى امەريكا اسكەرلەرىنىڭ ءسۇريادا قالۋىن وتىنگەن ەدى. ەندى وسى "تالاپ-تىلەكتەردىڭ" سوڭى ساۋديالىق بيلىكتىڭ ابىرويىنا نۇقسان كەلتىرەتىندەي ناتيجەمەن اياقتالدى", - دەپ حابارلايدى yeniakit.com.tr اقپارات اگەنتتىگى.

ساۋد-ارابيا بيلىگىنىڭ وسى ۇسىنىسىنا وراي، ترامپ امەريكا اسكەرلەرىنىڭ ءسۇريادا قالۋى ءۇشىن ساۋد-ارابياسىنان ونى قارجىلاندىرۋدى تالاپ ەتكەن. حالىقارالىق رەسمي ورگاندارىنىڭ حابارلاۋىنشا، اقىرى ساۋد-ارابياسى ترامپتىڭ وسى تالابىن قاناعاتتاندىرۋعا كونگەن.

اقپارات كوزدەرى: "امەريكا ءسۇريا مەن يراكتىڭ اراسىندا جاڭا ءبىر وداق قۇرماقشى. 30 مىڭ ادامنان قۇرالادى دەپ ەسەپتەلگەن جاڭا تەررورلىق اسكەردىڭ جالاقىسى ساۋد-ارابيا تاراپىنان تولەنبەك. ياعني، تەررورلىق اسكەر قۇرامىنا كىرگەندەر ەندى اي سايىن 200 دوللار كولەمىندە جالاقى الادى" دەپ جازۋدا. ساۋد-ارابياسىنىڭ بۇل ارەكەتى كوپشىلىك ساياساتكەرلەر مەن باقىلاۋشىلاردىڭ نازارىندا. اقپاراتتار كۇتىلۋدە.

“The Qazaq Times”