Amnesty International قۇقىق قورعاۋ ۇيىمىنىڭ تۇركياداعى ءبولىمىنىڭ باسشىسى تانەر كىلىش اباقتىدان بوساتىلدى. ول 2017 جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا "تۇركيادا بولعان مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋعا تالپىنىس وقيعاسىنا قاتىسى بار" دەگەن كۇدىكپەن قاماۋعا الىنعان بولاتىن. Amnesty International ۇيىمىنىڭ اعا كەڭەسشىسى ەندريۋ گاردنەر بۇل وقيعانى ادام قۇقىقتارى ءۇشىن كۇرەستىڭ اتاۋلى جەڭىسى دەپ اتادى. بۇل تۋرالى ءال-جازيرا اقپاراتتىق اگەنتتىگى جازدى. 

تانەر كىلىشتىڭ بوستاندىعى ءۇشىن سەگىز اي بويى كۇرەسكەن جاقىندارى مەن Amnesty International قۇقىق قورعاۋ ۇيىمى ارى قاراي دا مەملەكەتتىك توڭكەرىس وقيعاسىنان كەيىن قۋدالانىپ، تۇرمەگە جابىلعان وزگە ازاماتتاردى ازات ەتۋ ءۇشىن كۇرەس جۇرگىزۋدى جالعاستىرا بەرەتىندەرىن حابارلادى. بيلىك وكىلدەرى قوعام بەلسەندىسى فەتحۋللاح گيۋلەن مەن ونىڭ جاقتاستارى قولداناتىن ByLock شيفرلانعان بايلانىس قۇرالىن پايدالانعانىن ايتادى. دەگەنمەن تانەر كىلىش بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعاردى.

ەندريۋ گاردنەر بيلىكتىڭ مۇنداي "نەگىزسىز ايىپتاردى" تانەردىڭ قۇقىق قورعاۋ ۇيىمىنىڭ بەلسەندىسى بولعانى ءۇشىن عانا ۇسىنىپ وتىرعانىن ايتادى. تانەر كىلىشقا شەت مەملەكەتكە شىعۋعا تىيىم سالىندى جانە ونىڭ ءىسى وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قايتا قارالادى.

 “The Qazaq Times”