Facebook كومپانياسى جالعان اقپاراتتارمەن كۇرەسۋدى باستايدى. عالامدىق اۋديتورياعا سەنىمدى، تەكسەرىلگەن جاڭالىقتار تاراتاتىن اقپارات كوزدەرىن انىقتاۋ ءۇشىن كومپانيا ءوز قولدانۋشىلارىنىڭ اراسىندا ارنايى ساۋالناما جۇرگىزبەك. الىنعان ناتيجەگە سايكەس، جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ رەيتينگى جاسالادى. Facebook كومپانياسىنىڭ نەگىزىن سالۋشى مارك تسۋكەربەرگتىڭ ايتۋىنشا، قولدانۋشىلاردىڭ جاڭالىقتار لەنتاسى 4 پايىزعا دەيىن قىسقارادى. 

ساراپشىلار Facebook  قولعا الىپ وتىرعان شارانى وسىدان بۇرىن كومپانياعا رەسەيدىڭ قولداۋىمەن اقش-تاعى پرەزيدەنت سايلاۋىندا دونالد ترامپتىڭ جەڭىسكە جەتۋى ءۇشىن قوعامدىق ساناعا اسەر ەتەتىن پوستتار تاراتۋعا قاتىسقانى جونىندە تاعىلعان ايىپتارعا جاۋاپ دەپ قابىلدادى. جۋىردا Twitter كومپانياسى دا 2016 جىلعى سايلاۋ كەزىندە اقش اۋماعىنداعى 677 قولدانۋشى رەسەي بوتتارىنان تاراتىلعان اقپاراتتاردى بولىسكەنىن انىقتاعانىن جاريالادى.

پيلوتتىق جوبا ەڭ اۋەلى اقش قولدانۋشىلارىنىڭ اراسىندا سىنالادى. ول ساۋالنامانىڭ ناتيجەسى قوعامدىق جاريالاۋعا جاتپايدى. دەگەنمەن، جاڭا جوباعا ارتىلاتىن سەنىممەن قاتار كۇدىك تە كوپ. ماسەلەن، ساۋالناماعا قاتىسۋشىلار ۆۆس، New York Times سياقتى اتاقتى، ونداعان جىلدار بويى تاريحى مەن تاجىريبەسى بار اقپارات كوزدەرىنە داۋىس بەرۋى ىقتيمال. بۇل جاڭادان قۇرىلعان، نە بولماسا وقىرمانى از جاڭالىقتار رەسۋرستارىنا كەرى اسەرىن تيگىزەدى. ياعني، بۇل جۇيە جاڭالىقتىڭ سەنىمدى نە كۇماندى ەكەنىن ەمەس، اقپاراتتىق پورتالدى قانشا ادام وقيتىنىن نە تانيتىنىن بىلدىرەدى. بۇل ماسەلەگە قاتىستى Facebook كومپانياسىنىڭ جاڭالىقتار لەنتاسىنا جاۋاپتى ادام موسسەري جەرگىلىكتى اقپارات تاراتۋشى كومپانيالاردىڭ قورعالاتىنىن ايتتى. سونداي-اق قولدانۋشىلارعا ءوزى تۇراتىن اۋماققا قاتىستى جاڭالىقتار مەن سوڭعى وقيعالاردى كوبىرەك كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جۇيەنىڭ جۇمىسى جەتىلدىرىلەدى.

“The Qazaq Times”