CNN ارناسىنىڭ سارسەنبىدەگى حابارىنا قاراعاندا، قاراشا ايىنىڭ باس شەنىندە، اقش ارنايى پروكۋرورى روبەرت ميۋللەردىڭ قولاستىنداعى تەكسەرۋشىلەر مەن اق ءۇيدىڭ اعا كەڭەسشىسى ءارى ترامپتىڭ كۇيەۋبالاسى جارەد كۋشنەرمەن كەزدەسىپ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ بۇرىنعى كەڭەسشىسى مايكل ءفليننىڭ ماسەلەسىنە بايلانىستى كەڭەسكەن.

قازىر قۇراما شاتتىڭ بيلىگى اراسىندا رەسەيمەن بايلانىسى بار لاۋازىمدىلارعا تەرگەۋ قاتاڭ جۇرىلۋدە. بۇعان ترامپتىڭ كۇيەۋ بالاسى كۋشنەردىڭ دە قاتىسى بار دەگەن كۇمان بار. فلينن بولسا ميۋللەردىڭ قولىنداعى «رەسەيمەن استاسقان» اقش شەندىلەرىنىڭ اراسىنداعى كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى. كۋشنەردىڭ جەكە ادۆوكاتىنىڭ اتالعان اراناعا بەرگەن جاۋابىندا كۋشنەر بۇل كەزدەسۋدە 90 مينۋت بولعان.

CNN-گە مالىمەت بەرگەن تاعى ءبىر دەرەك كوزىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزدەسۋدىڭ ماقساتى فلينن ءىسى بويىنشا كۋشنەردىڭ قاتىستىلىعىن انىقتايتىن دەرەكتەردىڭ جوقتىعىنا كوز جەتكىزۋ. اتالعان ارنا سارسەنبى كۇنى، ميۋللەر كومانداسى فليننمەن بايلانىستى قازىلار القاسىنىڭ كۋالىكتەرىن كەيىنگە قالدىرعان. ال، بۇل كۋالىكتەردە ءفليننىڭ الاياقتىق ارەكەتتەرى تولىقتاي راستالعان ەكەن.

فليننىڭ ادۆوكاتتارى دونالد ترامپتىڭ زاڭگەرلىك كومانداسىنا وتكەن اپتادا تەرگەۋ تۋرالى اقپارات الماسپايتىنى تۋرالى حابارلادى، سونداي-اق بۇل قوزعالىس تۋرالى كەلىسسوزدەر بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتقانىنا دا نازار اۋداردى.

“The Qazaq Times”