Oyan, Qazaqstan قوزعالىسىنىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى – سۋرەتشى ءارى بەلسەندى جانەل شاحاندى پوليتسيا بولىمىنە شاقىردى. بۇل تۋرالى ازاتتىق راديوسى جازدى. 

جانەل شاحان 25 جەلتوقساندا دا شاقىرتۋ العان، بىراق ول كەزدە دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى بارا الماعان. سول كۇنى ونىڭ Oyan, Qazaqstan قوزعالىسىنداعى سەرىكتەرى راۆكات مۇحتاروۆ پەن بوتا ءشارىپجاندى 16 جەلتوقسانداعى اكتسياعا قاتىسقانى ءۇشىن 15 تاۋلىككە قاماعان.

جاڭا شاقىرتۋدا جانەل شاحان 3 قاڭتار كۇنى الماتى قالاسى بوستاندىق اۋدانىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە كەلۋى كەرەك دەپ جازىلعان.

Oyan, Qazaqstan قوزعالىسى مۇشەلەرىنىڭ ايتۋىنشا، بيلىك جانەل شاحاندى دا 16 جەلتوقسانداعى اكتسياعا قاتىسقانى ءۇشىن 15 تاۋلىككە قاماماق.

25 جەلتوقسان كۇنى Oyan, Qazaqstan قوزعالىسىنىڭ ءۇش مۇشەسىن پوليتسياعا شاقىرتقان. مۇحتاروۆ پەن ءشارىپجان پوليتسيا بولىمىنە بارعاندا ونلاين-سوت ءوتىپ، سوت ەكى بەلسەندىنى بەيبىت جيىن وتكىزۋ ءتارتىبىن بۇزدى دەگەن ايىپ بويىنشا كىنالى دەپ تاپقان. ەكى بەلسەندى تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەگەن.

16 جەلتوقسان كۇنى الماتىداعى تاۋەلسىزدىك ەسكەرتكىشىنىڭ الدىندا 1986 جىلعى جەلتوقسان وقيعاسىنىڭ، 2011 جىلعى جاڭاوزەن وقيعاسىنىڭ جانە 2022 جىلعى قاڭتار وقيعاسىنىڭ قۇرباندارىن ەسكە الۋ شاراسى وتكەن. بەلسەندىلەر تاۋەلسىزدىك ەسكەرتكىشىنەن قاڭتار وقيعاسىنان كەيىن تۇرعىزىلعان "تاعزىم" مەموريالىنا دەيىن ءجۇرىپ وتكەن. ولار قاڭتار وقيعاسىندا قازا تاپقان سابيلەر مەن جاستاردىڭ اتىن ايتىپ، ۇرانداتقان. قولدارىندا "ۇمىتپايمىز، كەشىرمەيمىز" دەگەن جازۋى بار پلاكات بولعان.