استانادا قازاقستان مەن وزبەكستان اۋە باسشىلارى اراسىندا رەسمي كەزدەۋ ءوتتى. جيىن سوڭىندا تاراپتار قوس ەل اراسىندا اۋە رەيستەرىن كوبەيتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان. بۇل تۋرالى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى حابارلادى.

ەندى ۇشاقتار استانادان تاشكەنتكە اپتاسىنا 6 رەت قاتىنايتىن بولادى. ال، الماتىدان تاشكەنت قالاسىنا ءبىر اپتادا 10 رەيس جاسالماق. وزبەكستان ەلى دە مۇنداي ىمىرانى قولداپ وتىر. ولار دا قوس ەل اراسىندا اۋە رەيستەرىنىڭ كوبەيگەنىدىگىن قولدايدى.

تاراپتار اۋە رەيستەرىن كوبەيتۋ ارقىلى تۋريزم سالاسىن، ەكونوميكا مەن ساۋدا ءىسىن ودان ءارى جانداندىرۋدى كوزدەۋدە.

“The Qazaq Times”