كەشە الماتى قالاسىنداعى دميتري فۋرمانوۆ اتىنداعى كوشەنى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ اتىنا اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. قالا اكىمى باۋىرجان بايبەك "زيالى قاۋىم وكىلدەرى، جەكە تۇلعالار، جاستار، قالانىڭ باستى كوشەلەرىنىڭ ءبىرى  فۋرمانوۆ كوشەسىن ەلباسىمىز نۇرسۇلتان ءابىشۇلى نازارباەۆتىڭ اتىمەن اتاۋدى سۇراپ ءوتىنىش جاسادى" دەپ مالىمدەدى. مىنە وسىدان كەيىن ءبىز كوشەگە ەسىمى بەرىلگەن پرەزيدەنتتەر تۋرالى قاراپ كورگەن ەدىك.

“The Qazaq Times”