COVID-19

الماتى قالاسىندا 11 مىڭعا جۋىق ادام كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ جاتىر

الماتىدا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ ءتورتىنشى تولقىنى اقىرىنداپ باسەڭدەپ كەلەدى. تاپ قازىر قالانىڭ 10,8 مىڭ تۇرعىنى ەمدەلىپ جاتىر. قازىر رەزەرۆتەگى توس..

1 اي بۇرىن 0

COVID: 4,3 مىڭ ناۋقاس تىركەلدى، ءجۇز شاقتى ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 4,3 مىڭ ارتىپ، جالپى ەسەبى 904 مىڭنان استى.  ءتورتىنشى تولقىن ەكپىندەي باستا..

1 اي بۇرىن 0

الماتىدا بەس ستاتسيوناردان وزگە اۋرۋحانالارداعى كوۆيدتىك بولىمدەر جابىلادى

شەنەۋنىكتەر الماتىدا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ ءتورتىنشى تولقىنى ءبىرشاما باسەڭدەگەنىن ايتادى. قازىر ستاتسيونارلاردا شامامەن 43,1% ورىن تولعان.  قوعام..

1 اي بۇرىن 0

قاتەرلى تىزىمدە 36-ورىن: قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇققانى راستالعان ناۋقاستار سانى 900 مىڭنان استى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 4,4 مىڭ ارتىپ، جالپى ەسەبى 900 مىڭنان استى. وسىلايشا قازاقستان «جاعىمسىز ستا..

1 اي بۇرىن 1

سەيسەنبى انىقتالعان سىرقاتتاردىڭ 25%-ى الماتى قالاسىنان. كوۆيدكە ارنالعان كەيبىر بولىمدەر جابىلدى

الماتىدا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ ءتورتىنشى تولقىنى ءالى باسەڭدەمەي تۇر. تاپ قازىر قالانىڭ 11,5 مىڭعا تارتا تۇرعىنى ەمدەلىپ جاتىر. قازىر ستاتسيونارلا..

1 اي بۇرىن 0