COVID-19

COVID كۇندەرەگى: 6,7 مىڭ ناۋقاس ەسەپكە الىندى، 141 ادام كوز جۇمدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 6,7 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 830 مىڭعا جۋىقتادى. تەك شىلدە ايىندا 154 مىڭ اد..

3 اپتا بۇرىن 0

الماتىدا كارانتين شەكتەۋلەرى جەڭىلدەتىلمەك

الماتى قالاسىندا كارانتيندىك ءىس-شارالار جەڭىلدەتىلمەك. مۇنداي شەشىم قازاقستان اۋماعىندا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ جونىندەگى ۆەد..

4 اپتا بۇرىن 0

قازاقستاندا كوۆيدكە شالدىققاندار 6,5 مىڭعا ارتتى، 157 ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 6,4 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 823 مىڭنان استى. تەك شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام ..

4 اپتا بۇرىن 0

«وتتەگى جەتپەي جاتىر». شىمكەنتتە كوروناۆيرۋستان قايتىس بولعان ادامنىڭ حاتىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

كەشە، 23 تامىز كۇنى شىمكەنتتەگى ەڭبەكشى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى ورىنباەۆ اتىنداعى گيپەرباريالىق وكسيگەناتسيا ورتالىعىندا قايتىس بولارانىڭ الدىندا..

4 اپتا بۇرىن 0

كەيىنگى ءبىر ايدا كۇندەلىكتى كەيستەر سانى العاش رەت 6 مىڭنان ازايدى، 120 ادام كوز جۇمدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 5,6 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 816 مىڭنان استى. تەك شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام ..

4 اپتا بۇرىن 0