COVID-19

ادەتتەگىدەي سارسەنبىدە Covid پنەۆمونياسى عانا ەمەس، كوروناۆيرۋس جۇققانداردىڭ دەرەگى دە ەداۋىر ارتتى

قازاقستاندا تاعى 1,2 مىڭ ادامعا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونيا دياگنوزى قويىلدى. اۋىرعانداردىڭ جالپى ەسەبى 1 ملن 40 مىڭعا جەتكەن. قاراشا ايىنىڭ ..

2 جىل بۇرىن 0

رەسەي مەن قىتاي ەكپەسىن تەگىن سالعان «ەستيتىن ۇكىمەت» Pfizer ۆاكتسيناسىن ارنايى توپقا ەنبەيتىندەر ءۇشىن اقىلى ەتپەك

قازاقستان ۇكىمەتى شەتەلدىك بىرنەشە ۆاكتسينانى تەگىن، بىراق ەل كوپتەن كۇتكەن، قوعام سۇرانىسى زور  Pfizer ەكپەسىن اقىلى ەتەتىن قۇجات قابىلداماق. «قازاقس..

2 جىل بۇرىن 0

الماتىدا ەكى اپتادا Covid جۇققان 43 ادام قايتىس بولدى

قاراشا ايىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا الماتىدا 2276 ادامنىڭ تالداۋىنان كوروناۆيرۋس انىقتالعان، تاعى 59 ادامعا كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى دياگنوزى قويىلعان. ق..

2 جىل بۇرىن 0

قازاقستانداعى ەپيدجاعداي: قاراشانىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا 20 مىڭعا تارتا ادام سىرقاتتانىپ، 400-گە جۋىعى كوز جۇمدى

قازاقستاندا تاعى مىڭعا تاياۋ ادامعا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونيا دياگنوزى قويىلدى. اۋىرعانداردىڭ جالپى ەسەبى 1 ملن 39 مىڭعا جەتكەن. قاراشا ايى..

2 جىل بۇرىن 0

رەسەيدەگى ىندەت: كوروناۆيرۋس قازا تاپقاندار تاعى دا رەكوردتىق سانعا جەتتى

رەسەيدە كوروناۆيرۋستان قازا بولعاندار سانى ارت-ارتىنان رەكوردتىق كورسەتكىشتى جاڭالاپ جاتىر. وتكەن سەبىدە ەلدەگى كوروناۆيرۋسپەن كۇرەس جونىندەگى شتابى ء..

2 جىل بۇرىن 0