ساياسات

ۇلىبريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى لاۋازىمىن ساقتاپ قالدى

ۇلىبريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى تەرەزا مەي ءوز لاۋازىمىن ساقتاپ قالدى. پارلامەنت وتىرىسىندا بريتان پارلامەنتاريلەرى پرەمەر-مينيستر تەرەزا مەي ۇسىنعان Bre..

4 كۇن بۇرىن 39 0

ترامپ ءسۇريا اۋماعىنداعى امەريكا اسكەرىن شىعارماۋى مۇمكىن

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سۇرياداعى امەريكا اسكەرىن شىعارۋ شەشىمىنەن باس تارتپاي وتىر. بۇل تۋرالى CNN تەلەارناسى حابارلادى. امەريكانىڭ رەسپۋبليكاشىل..

4 كۇن بۇرىن 65 0

ناتو: باستى قارسىلاستارىمىز رەسەي جانە تەرروريستەر

ناتو-نىڭ باستى قارسىلاستارى رەسەي جانە تەرروريستەر. قاڭتار ايىنىڭ 15-ءى مەن 16-ى كۇندەرى بريۋسسەل قالاسىندا ناتو اسكەري كوميتەتىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءو..

4 كۇن بۇرىن 136 0

مايكل پەنس: دايش تولىقتاي جەڭىلىس تاپتى

ءسۇريانىڭ ميۋنبيچ ايماعىنداعى تەراكتىدەن كەيىن، اقش-نىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى مايكل پەنس دايش تەررورلىق ۇيىمىنىڭ تولىقتاي جەڭىلگەندىگىن مالىمدەدى. «دايش قي..

4 كۇن بۇرىن 167 0

اقش-تىڭ زىمىران كەلىسىمىنەن قاشان شىعاتىندىعى بەلگىلى بولدى

اقش-تىڭ رەسەيمەن اراداعى زىمىران كەلىسىمىنەن قاشان شىعاتىندىعى بەلگىلى بولدى. قاڭتار ايىنىڭ 16-ى كۇنى اقش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ حالىقارالىق قاۋىپسىزد..

4 كۇن بۇرىن 133 0