ساياسات

د.اباەۆ: «كانديداتتار اراسىندا تەلەدەبات ءوتۋى مۇمكىن»

9 ماۋسىمدا بولاتىن كەزەكتەن تىس پرەزيدەنتتىك سايلاۋ كانديداتتارى اراسىندا تەلەپىكىرتالاس ءوتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن قر اقپارات ج..

6 كۇن بۇرىن 108 0

ساۋدا سوعىسى: قىتاي اقش-قا قارىمتا شابۋىلعا ءوتتى

قىتاي ۇكىمەتى ساۋدا سوعىسىنا شىنداپ كىرىسكەنىن كورسەتتى. قۇراما شتاتتاردان كىرەتىن 60 ملرد دوللار قۇنىنا يە تاۋارلارعا كەدەن سالىعىن كوتەردى. بۇل ەرەج..

6 كۇن بۇرىن 712 0

اقش ەۋرووداقپەن كەلىسىمگە كەلە المادى

اقش مەملەكەتتىك حاتشىسى مايكل پومپەو ەۋرووداق ەلدەرىمەن يران ماسەلەسىنە بايلانىستى كەلىسىمگە كەلە المادى. مايكل پومپەو مامىر ايىنىڭ 13-ءى كۇنى بريۋسسە..

6 كۇن بۇرىن 71 0

پومپەونىڭ بريۋسسەلدەگى كۇتىلمەگەن ساپارى جانە يران داعدارىسى

ەۋروپالىق وداققا مۇشە ەلدەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى يران ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتقان كەزدە، اقش-تىڭ مەملەكەتتىك حاتشىسى پومپەو كۇتپەگەن جەردەن بريۋس..

6 كۇن بۇرىن 55 0

اقش يرانعا قارسى 120 مىڭ سارباز جىبەرۋگە دايىن

اقش تاياۋ شىعىسقا 120 مىڭ اسكەر جىبەرۋگە دايىن. "The New York Times" باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، اقش يرانمەن اراداعى قارىم-قاتىناس بۇدان ارى ۋشىعىپ، تەھر..

6 كۇن بۇرىن 134 0