قورعانىس

40 ميلليارد دوللار: اقش-تان ۋكرايناعا قانداي قارۋ-جاراقتار بارا جاتىر؟

اقش پرەزيدەنتى جو بايدەن ۋكرايناعا 40 ميلليارد دوللار كولەمىندە كومەك بەرۋ جونىندەگى جاڭا قۇجاتقا قول قويدى. بۇل سومانىڭ تەڭ جارتىسىنان استامى (23,4 م..

4 اي بۇرىن 0

ۋكراينا: رەسەي 23 مىڭنان استام ساربازىن جوعالتتى

ۋكراينا باس شتاب باسقارماسى 24 اقپان مەن 30 ءساۋىر اراسىنداعى رەسەيدىڭ اسكەري شىعىندارى تۋرالى جاڭا مالىمەت تاراتتى. وندا رەسەي سوعىس باستالعاننان بەر..

5 اي بۇرىن 0

اقش ۋكراين اسكەريلەرىن گەرمانيادا جاتتىقتىرىپ جاتىر

اقش گەرمانيادا ۋكرايناعا كومەككە بەرىلگەن تەحنيكالاردى پايدالانۋ بويىنشا ۋكراين اسكەريلەرىن جاتتىقتىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اقش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ..

5 اي بۇرىن 0

پۋتين تاعى دا يادرولىق قارۋ پايدالانۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ءسوز ەتتى

رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ۋكرايناداعى سوعىس جاعدايىندا يادرولىق قارۋ قولدانۋ مۇمكىندىگىن تۋرالى ەكىنشى رەت ءسوز ەتتى. ول باتىس ەلدەرى ۋكرايناعا ..

5 اي بۇرىن 0

رەسەي: ۋكراينادا باتىستىق قارۋ-جاراقتى قامتىعان 59 نىساندى جويدىق

رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى سارسەنبىدە جاساعان زىمىران شابۋىلدارى ارقىلى ۋكرايناداعى 59 نىساندى جويعانىن، ونىڭ اراسىندا اقش پەن ەۋروپا ەلدەرىنەن كومەكك..

5 اي بۇرىن 0