Qazaq ءسوزى

ەۋروپاداعى قانداستارىمىز قازاق ءداستۇرىن تۇركى تەكتى اعايىنعا جەتكىزدى

ەۋروپاداعى قازاق باۋىرلاستارىمىزدان جەتكەن حابارعا قاراعاندا، وتكەن اپتادا، 25 ناۋرىز كۇنى اۆستريانىڭ استاناسى ۆەنا قالاسىندا ەۋروپاداعى جانە ات اياعى..

6 جىل بۇرىن 0

ءازىمباي عالي: ميرزيەەۆ پوپۋليستىك ماقساتپەن ەسكى ساياساتتى سىناپ، جاعدايدى وڭداماق

وزبەكستاندا بىرنەشە كۇردەلى ماسەلە بار: ءبىرىنشىسى، وزبەكستاندا ۇزاق مەرزىمدى تۋ كورسەتكىشى جوعارى دەڭگەيدە. حالىقتىڭ تەز ءوسۋى الەۋمەتتىك شىعىنداردىڭ..

6 جىل بۇرىن 0

ءازىمباي عالي: قازاققا قازاقتىڭ جەرىن قيماۋ - قاتەلىك

قوعامتانۋشى رەتىندە ايتارىم: قازاقتا لينگۆا ۇلتشىلدىق پەن دىنشىلدىك كوتەرىلۋى ىقتيمال، بىراق بۇل ەرتەڭگى كۇن ماسەلەسى. ەكىنشى جاقتان، بۇگىن تۋعان كۇند..

6 جىل بۇرىن 26

«عالىمدار وداعى» لاتىن الىپبيىنە قاتىستى نازارباەۆقا اشىق حات جولدادى

قازاقستان «عالىمدار وداعىنىڭ» مۇشەلەرى  2017 جىلدىڭ 26 قازانىنداعى قازاق ءتىلى ءالىپبيىن كيريلليتسادان لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋ تۋرالى جارلىققا قاتىست..

6 جىل بۇرىن 23

ءامىرجان قوسانوۆ: بيلىك پەن ەكونوميكانى كلاندار ءبولىپ العان

پورتالىمىز بەلگىلى قوعام قايراتكەرى، ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆپەن ارنايى «رۋحاني جاڭعىرۋ» جانە وسىنىڭ اياسىنداعى ۇلتتىق مۇددە، الاش ماسەلەسى تۋرالى،..

6 جىل بۇرىن 0