COVID-19

اقتوبەدە اسكەري قىزمەتكەرلەردەن كوروناۆيرۋس انىقتالدى

اقتوبە وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى اسەت قاليەۆ وتكەن تاۋلىكتە ۆيرۋس تابىلعان 8 ادامنىڭ ەكەۋى اسكەري قىزمەتكەر ەكەنىن حابارلادى.  ..

1 جىل بۇرىن 0

وتكەن تاۋلىكتەگى كوروناۆيرۋستىڭ جۇعىمدالۋ اۋماعى

قازاقستاندا وتكەن تاۋلىكتە 154 ادام كوروناۆيرۋس ىندەتىمەن اۋىرعانى بەلگىلى بولدى. ءوسىم 2,8% قۇرادى. ايماقتار بويىنشا: اقتوبە وبلىسى - 8 (4,5%), المات..

1 جىل بۇرىن 0

تۇرعىندارى تج كەزىندە بەرىلگەن استا COVID-19 جۇقتىرعان سەنەك اۋىلىنىڭ اكىمى ورنىنان بوساتىلدى

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قاراقيا اۋدانىنا قاراستى سەنەك ەلدى مەكەنىندە 23 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى، اۋىل اكىمى قىزمەتىنەن بوساتىلدى. ىندەت الدىمەن كوپ ادا..

1 جىل بۇرىن 0

تەڭىز كەنىشىندە 90 ادامنىڭ COVID-19 جۇقتىرعانى حابارلاندى

اتىراۋ وبلىسىنداعى توتەنشە جاعدايدى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى جەدەل شتاب ايماقتا 432 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعانىن راستادى. شتاب تاراتقا..

1 جىل بۇرىن 0

كوروناۆيرۋستىڭ ەكىنشى تولقىنى: ەۋروكوميسسيا ەسكەرتۋ جاسادى

ەۋرووداق كوروناۆيرۋستىڭ ەكىنشى تولقىنىنا دايىندالۋى قاجەت. بريۋسسەلدە وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا ەۋروكوميسسيا وكىلى ستەفان دە كەەرسماكەر وسىنداي ەس..

1 جىل بۇرىن 0