Qazaq Times

مەديتاتسيا ادامداردى وزىمشىلدىگىن كۇشەيتۋى مۇمكىن

الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ دامۋىمەن ادامدار الەۋمەتتىك جەلىدە ءوز ءبىلىمىن اۋديتورياعا اقىلى تاۋار رەتىندە ساتا الاتىن بولدى. بۇل ءۇردىس ينفوبيزنەس دەپ اتا..

1 اي بۇرىن

قازاقستان الەمنىڭ ىقتيمال جاڭا ميگراتسيا تولقىنىنا دايىن با؟

سوڭعى ون جىلدىقتاعى جاھاندىق گەو-ساياسي بولمىستىڭ كارتيناسىنان ءبىز حالىقارالىق قاتىناستاردىڭ كۇردەلى جاڭا كەزەڭگە اياق باسقانىن اڭعاردىق. بۇدان ون جى..

1 اي بۇرىن

كليمات وزگەرىسىنىڭ بەس جىلدىق بولجامى: وڭ ناتيجە جوق

كليماتتىڭ جىلىنۋى ادامزاتتىڭ قازىرگى باستى پروبەلامالىرىنىڭ ءبىرى. عالىمداردىڭ ەسەبىنشە ەگەر جەر شارى ورتاشا تەمپەراتۋراسى قازىرگىدەن 2 س° جوعارىلايتى..

1 اي بۇرىن

اۋىل اكىمنىڭ ورىنداماعان ۋاعداسى. جارىلعان قۇبىر ءالى دە جامالعان جوق

الماتى وبلىسى، تالعار اۋدانى، الاتاۋ اۋىلدىق وكرۋگىندەگى قىزىلقايرات اۋىلى وسى وكرۋگتەگى ەڭ ۇلكەن اۋىل. قىزىلقايراتتىڭ تۇمەنگى كوشەلەرىنەن كەيىن "بولا..

1 اي بۇرىن

قالتانى قاققان قىمباتشىلىققا قۇزىرلى ورىندار نەگە قاۋقارسىز؟

حالىقتى قىمباتشىلىق قىسىپ بارادى، ايلىقتان ايلىققا ارەڭ كۇنەلتىپ جۇرگەن ەلدىڭ قالتاسىن قاعىپ الاتىن اسپانداپ كەتكەن باعالاردى اۋىزدىقتاۋ كىمنىڭ قۇزىر..

1 اي بۇرىن