Qazaq Times

مۇرات بەكتانوۆتى زاڭسىز بۇيرىق بەرىپ، اسكەري ستراتەگيالىق نىسانداردى قورعاۋسىز قالدىردى دەپ ايىپتادى

قازاقستاننىڭ بۇرىنعى قورعانىس ءمينيسترى مۇرات بەكتانوۆ 2022 جىلعى قاڭتار قىرعىنى كەزىندە زاڭسىز بۇيرىق بەرىپ، اسكەري ستراتەگيالىق نىسانداردى قورعاۋسى..

4 اپتا بۇرىن

تالدىقورعان. 26-رەتكى سوت وتىرسى. "ۇتىك باسقىش" ايدىن كەنجەباەۆ كىناسىن تولىق مويندادى

بۇگىن 6 قاڭتار تالدىقورعان قالاسىندا قاندى قاڭتار كەزىندە ۇستالعاندارعا ۇتىك باسىپ ازاپتادى دەپ ايىپتالعان ايدىن كەنجەباەۆ جاۋاپ بەردى. سوت باستالعاند..

1 اي بۇرىن

قاندى قاڭتارعا ءبىر جىل. پرەزيدەنت توقاەۆقا يمپيچمەنت جاريالانسىن!

الماتى قالاسىندا 2023 جىلعى 5 قاڭتاردا وتكەن «قاڭتار قاسىرەتى قۇرباندارىن ەسكە الۋ، تاعزىم ەتۋ» جيىنىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قولداۋىمەن قابىلدانعان قارار 20..

1 اي بۇرىن

بەلسەندى ەرجان ەلشىباەۆ ءوزىن قاتاڭ رەجيمدەگى تۇرمەگە جىبەرگەنىن حابارلادى

جازا مەرزىمى ۇزارتىلعان تۇرمەدەگى بەلسەندى ەرجان ەلشىباەۆ قىزىلوردادان اقتوبەدەگى تۇرمەگە ەتاپپەن جەتكىزىلگەن. ول جاقتان قاتاڭ رەجيمدى كولونياعا جىبەر..

1 اي بۇرىن

قازاقستاندا قالىڭ قارعا بايلانىستى جۇزدەن استام جول جابىلدى

قازاقستاندا قالىڭ قارعا بايلانىستى 127 اۆتوجول اۋماقتارى جابىلدى، 49-ى – رەسپۋبليكالىق، 78-ءى وبلىستىق ماڭىزى بار جولدار. بۇل جونىندە 4 قاڭتاردا توتە..

1 اي بۇرىن