Qazaq Times

وبىرمەن كۇرەس. سكرينينگتەن ءوتۋ ەمدەلۋدىڭ ەڭ دۇرىس جولى

مەديتسينا سالاسىندا ەمىن ءالى تاپپاعان اۋرۋدىڭ ءبىرى قاتەرلى ىسىك. جىل سايىن دۇنيەجۇزى بويىنشا وسى دەرتتەن كوز جۇماتىندار سانى ارتۋدا. دارىگەرلەردىڭ ا..

2 اپتا بۇرىن

شىلدەنىڭ شىلىڭگىر ىستىعى. الداعى اپتادا دا جالعاسادى

اپتا باسىنان باستالعان اپتاپ ىستىق ءالى دە ساقتالۋدا. شىلدەنىڭ شىلىڭگىرى جەردى قۋىرىپ بارادى، بۋىنى قاتقان ءشوپتىڭ باسى قۋرادى. «قازگيدرومەت» رمك-سى ش..

2 اپتا بۇرىن

دراۋپادي مۋامۋ ءۇندىستاننىڭ 15-ءشى پرەزيدەنتى بولدى

ۇندىستانداعى سايلاۋدا 64 جاستاعى دراۋپادي مۋامۋ اتتى ايەل ەل پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى. ءۇندىستان حالىق پارتياسىنىڭ باسشىسى دراۋپادي مۋرامۋدى ءۇندىستا..

2 اپتا بۇرىن

قاراقالپاقستانداعى قىرعىن. قايتىس بولعاندار سانى ءوسىپ جاتىر

شىلدەنى 1-2 كۇندەرى نوكىستەگى تولقۋلار قۇرباندارىنىڭ سانى 21-گە جەتتى. بۇل تۋرالى وزبەكستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى حايوت شامسۋتدينوۆ د..

3 اپتا بۇرىن

ەكس-سپيكەر نىعماتۋليننىڭ ۇلى كۇدىككە ءىلىندى

"قازفوسفات" مينەرال تىڭايتقىش زاۋىتىنىڭ جەتەكشىسىنە قاتىستى 697 ملن تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىكپەن ءىس قوزعالعان. بۇل جونىندە قازاقستاننىڭ باس پروكۋرات..

3 اپتا بۇرىن