Qazaq Times

ەلدە كۇندەلىكتى تىركەلەتىن ناۋقاستار مەن ءولىم جاعدايىنىڭ 20-25%-ى الماتى قالاسىنان

الماتىدا كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ ءتورتىنشى تولقىنى اقىرىنداپ باسەڭدەپ كەلەدى. دەسە دە اعىمداعى ديناميكا بويىنشا رەسپۋبليكاداعى «ەڭ اۋرۋشاڭ شاھار» رە..

1 كۇن بۇرىن

 اقپاراتتىق قوعام: عىلىم-ءبىلىم جۇيەسىنە وزگەرىس كەرەك

جاھاندانۋ داۋىرىمەن بىرگە ادامزات دامۋىنىڭ ءتورتىنشى –  پوستيندۋستريالدى كەزەڭى كەلىپ جەتتى. بۇل قوعامدا دۇنيەگە كەلگەن Z ۇرپاعىن 2010 جىلدان باستاپ ء..

2 كۇن بۇرىن

الماتىدا قىتايداعى تۋىستارىنا اراشا سۇراپ جۇرگەندەر استاناعا باردى

بىرنەشە اي بويى الماتىداعى قىتاي ەلشىلىگى الدىندا شىڭجاڭدا قالعان تۋىستارىن قايتارۋدى تالاپ ەتىپ جۇرگەن ءبىر توپ ادام 21 قىركۇيەك كۇنى استانادا نارازى..

2 كۇن بۇرىن

الماتىداعى اتىس: پوليتسيا ەكى قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلادى

الماتىداعى اقبۇلاق شاعىناۋدانىندا بولعان اتىسقابايلانىستى ەكى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇل اقپاراتتى الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى قا..

2 كۇن بۇرىن

قازاقستاندا كورناۆيرۋستىڭ «يوتا» شتامى انىقتالدى

قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى الەكسەي تسوي ەلدە كوروناۆيرۋستىڭ "يوتا" شتامى انىقتالعانىن حابارلادى. بۇل جونىندە ول 21 قىركۇيەك كۇنى Facebook-تا..

2 كۇن بۇرىن