COVID-19

الماتىدا ىندەتتىڭ 15 وشاعى انىقتالدى

الماتى قالاسىندا انىقتالعان كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ وشاعى 10-نان 15-كە دەيىن كوبەيدى. قالا اكىمدىگى جاريالاعان تىزىمدە بەس اۋدان بار.    الاتاۋ اۋدانى ..

1 جىل بۇرىن 0

ددسۇ: Cوvid-19 تەز تارالىپ بارادى

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس ادحان گەبرەيەسۋس Cوvid-19 كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ الەمدە كۇن ساناپ جوعارى قارقىنمەن تارا..

1 جىل بۇرىن 0

بريتانيا ەڭ قاتاڭ شارالارعا وتە باستادى

بريتانيالىقتار ۇيىنەن شىقپاۋى كەرەك. بۇنداي شەشىمدى ەل بيلىگى ىندەتتىڭ تارالۋىن توقتاتۋ ءۇشىن قابىلدادى. بريتانيانىڭ باس ءۋازىرى (پرەمەر-ءمينيسترى) بو..

1 جىل بۇرىن 0

الماتى مەن استاناداعى ناۋقاستار سانى ارتتى

الماتىدا قاتەرلى ىندەتتى جۇقتىرعاندار سانى 28-گە جەتتى. كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 2 ادام الماتى قالاسىندا تىركەلدى. وسى ساعاتتا استانا بويىنش..

1 جىل بۇرىن 0

4,4 ترلن تەڭگەنىڭ «ەسەبى»: توقاەۆ جاڭا شەشىم شىعاردى

بۇگىن اقوردادا وتكەن توتەنشە جاعداي جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا پرەزيدەنت توقاەۆ بىرقاتار ماڭىزدى ماسەلەلەر جونىندە مالىمدەمە جاسادى...

1 جىل بۇرىن 0