Qazaq Times

قىتايلىق كومپانيا پيللوتسىز تاكسي ۇشاقتى سىناقتان وتكىزدى

EHang 164 تىكۇشاق تاكسيدى ۇشىرىپ سىناۋ بىلتىر CES 2016 كورمەسىنەن كەيىن وتكەن. جاڭا سىناق بارىسىندا ۇشاقسىز اپپاراتتىڭ مانەۆر جاساۋى، باسقارىلۋى جانە ..

6 جىل بۇرىن

عالامدىق جىلىنۋدىڭ توقتاعانى جالعان بولىپ شىقتى

Science Advances جۋرنالىندا جاڭا زەرتتەۋ جارىق كوردى. ماقالا اۆتورلارى سوڭعى ون بەس جىلدا الەمدىك جىلىنۋدىڭ باياۋلاعانى تۋرالى تەوريانىڭ جالعاندىعىن ا..

6 جىل بۇرىن

پ.دوسىبەكوۆ: تاشەنوۆتىڭ جانىما اسەر ەتكەن ەكى ىسىنە كۋا بولدىم

ورىس تىلىنەن قۇلاعان بالانى ورنىنان تۇرعىزۋى 1968 جىلى وقۋدى ءبىتىردىم. اكەم قارت تەمىر جولشى ەدى. ساقالى بەلۋارعا تۇسكەن، ايبىندى ادام بولاتىن. ءبىر ..

6 جىل بۇرىن

اراب بايلارى ارىستان جەتەكتەپ جۇرە المايتىن بولدى

اراب بىرىككەن امىرلىگىنىڭ بيلىگى ارىستان، جولبارىس، قابىلان ت.ب. ءىرى مىسىق تۇقىمداس جانۋارلاردى ءۇي جانۋارى رەتىندە اسىراۋعا تيىم سالدى. بۇل كۇندە ار..

6 جىل بۇرىن

كۇلاش احمەتوۆا: قازاقتى جامانداما، قازاق بالا

قازاقتى جامانداما، قازاق بالا، حالىق قوي، قازاق دەگەن از-اق قانا. ماڭگىلىك اي استىندا، جەر ۇستىندە، قازاقتىڭ جاناشىرى – قازاق قانا... "The Qazaq Times..

6 جىل بۇرىن