Nazerke Syundyukova

ساپارباەۆتىڭ ورنىنا بۇرىنعى اسسامبلەيا حاتشىسى كەلدى

پرەزيدەنت توقاەۆتىڭ جارلىعىمەن ۆيتسە-پريمەر قىزمەتىنە ەرالى توعجانوۆ تاعايىندالدى.  اقوردا سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۋىردا عانا جامبىل وبلىسىنىڭ اكىم..

3 جىل بۇرىن

«ءابىش الەمى» وقۋ كونگرەسى وتەدى

2019 جىلدىڭ 29-30 قاراشا كۇندەرى قر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسى قر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ جانە نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن..

3 جىل بۇرىن

تۇركىمەنستان ازاماتتارىن شەتەلگە شىعارماي جاتىر

تۇركىمەنستاندا شەتەلدە وقۋعا جانە جۇمىس ىستەۋگە شىققان ازاماتتار اشعابادتىڭ حالىقارالىق اۋەجايىندا ۇستالىپ جاتىر، دەپ جازادى ورتا ازيا اقپاراتتىق قىز..

3 جىل بۇرىن

تۇلكىباستا "ەر جانىبەك" اتىنداعى سپورت كەشەنى اشىلدى

«دەنى ساۋ ۇرپاق - جارقىن بولاشاق». بۇل - «تۇران سپورت گرۋپ» ۇجىمىنىڭ تۋ قىلىپ كوتەرگەن ۇرانى. جاي عانا ۇران ەمەس. ۇجىم سوعان ساي جۇمىس اتقارىپ كەلەدى...

3 جىل بۇرىن

كابۋلداعى جارىلىستان ونداعان ادام قازا تاپتى

كابۋلدا 17 تامىز كۇنى ۇيلەنۋ تويى ءوتىپ جاتقان جەردە جارىلىس بولىپ 63 ادام قازا تاۋىپ، 200-گە جۋىق ادام جاراقات العان. اۋعانستان ءىىم-ءنىڭ وكىلى ن..

3 جىل بۇرىن