Qazaq Times

ءماجىلىس سايلاۋى-2021: دەپۋتاتتىقتان دامەلىلەر كىمدەر؟

10 قاڭتارعا بەلگىلەنگەن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ سايلاۋىنا تۇسەتىن ۇمىتكەرلەردى ۇسىنۋ كەزەڭى قاراشانىڭ 10-ى مەن 30-ى ارالىعىندا ءوتۋى ءتيىس. ازىرگە بەس ..

1 كۇن بۇرىن

1920-2020: كوگەداي ورداسىنىڭ دەربەس اكىمشىلىك بيلىگى جويىلعانىنا 100 جىل

جوڭعاردىڭ بەتىن قايتارعان قازاق رۋلارى وزدەرىنىڭ بايىرعى اتا قونىستارىنا ۇزدىك-سوزدىق ىرگە تەۋىپ، جوڭعار شىلاۋىندا قالعان اتامەكەندەرىن قايتا يەلەدى. ..

1 كۇن بۇرىن

68 مىڭ تەڭگەلىك ماسكا جانە باسقارما تۇسىندىرمەسى

 Zertteu Research Institute قوعامدىق قورىنىڭ مالىمەتىنشە، قاراعاندى وبلىسىندا جارتىلاي بەتپەردەنىڭ ءار داناسىن 68 مىڭ تەڭگەدەن ساتىپ العان. قاراعاندى ..

2 كۇن بۇرىن

ءۇش كۇن قاتارىنان 900-دەن ارتىق ناۋقاس انىقتالدى. الماتى قالاسىندا اۋىرعاندار كوبەيدى

قازاقستاندا 19 قاراشا 791 ادامنان كوروناۆيرۋس، ال دۇيسەنبىدە 158 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى.  الماتى مەن شقو-دا احۋال كۇردەلەنە ءتۇستى...

1 اپتا بۇرىن

جاڭا وقۋ جىلىندا 241 مۇعالىم مەن 1042 وقۋشىعا كوروناۆيرۋس جۇققان

جاڭا وقۋ جىلى باستالعالى بەرى قازاقستاندا 241 مۇعالىم مەن 1042 وقۋشىدان كوروناۆيرۋس انىقتالعان. اۋىرعانداردىڭ اراسىندا 302 وقۋشى كەزەكشى سىنىپتاردا ءب..

1 اپتا بۇرىن