Qazaq Times

ت.كاكىشەۆتىڭ 90 جىلدىعىنا ارنالعان «ER JANIBEK CUP-2017» حالىقارالىق ءتۋرنيرى باستالدى

الماتىدا «ەر جانىبەك» حالىقارالىق قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن شاعىن فۋتبولدان ءداستۇرلى «ER JANIBEK CUP-2017» حالىقارالىق ءتۋرنيرى باستالدى. بيىل..

14 ساعات بۇرىن 42 0

تۇمانبايدىڭ تۋعان جەرىندە ەسكەرتكىشى اشىلدى

قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى تۇمانباي مولداعاليەۆتىڭ ەسكەرتكىشى ەڭبەكشىقازاق اۋدانى ەسىك قالاسىنداعى اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ الدىنداعى الاڭعا قويىلدى. ەس..

1 كۇن بۇرىن 8 0

تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكىنىڭ دەپوزيت بازاسى 14%-عا ارتقان

«قازاقستاننىڭ تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق بانكى» اق («بايتەرەك» حولدينگىنىڭ ەنشىلەس ۇيىمى)  1-جارتىجىلدىقتاعى جۇمىس ناتيجەلەرى بويىنشا ەسەپتى جاريالادى. ..

1 كۇن بۇرىن 16 0

قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ اۋىر داعدارىسقا ۇشىراعانى بايقالادى

بەس جىلدىڭ الدىندا باسشى لاۋازىمىنا يە بولعان قحر توراعاسى شي جينپيڭ قىتاي ەكونوميكاسى ءۇشىن، ەكونوميكانىڭ «باستى جەبەۋشى كۇشى» بازاردى رەتتەۋ تۋرالى ..

1 كۇن بۇرىن 432 0

استانادا كەزەكتى ءسۇريا كەلىسسوزى قازان ايىنىڭ سوڭىندا وتەدى

ۇرىس ءىس-قيمىلدارىن توقتاتۋ رەجيمىنە كەپىلگەر ەلدەردىڭ ءوزارا كەلىسۋىمەن، استانا پروتسەسى اياسىنداعى ءسۇريا جونىندە جوعارى دەڭگەيدەگى جەتىنشى حالىقارا..

2 كۇن بۇرىن 30 0