جاھان

تارازدىق وقۋشىنىڭ ستيۆەن حوكينگپەن كەزدەسۋى كەيىنگە شەگەرىلدى

جاقىندا تارازدىق وقۋشىنىڭ ستيۆەن حوكينگپەن كەزدەسۋى تاعى كەيىنگە شەگەرىلدى، – دەپ حابارلايدى  Tengrinews  ءتىلشىسى. بۇل تۋرالى يسااك مۋستوپۋلو Faceboo..

7 جىل بۇرىن 0

ەۋروپا يرانعا سالعان سانكتسيالارىن ازايتتى

ەۋروپا وداعى كەڭەسى يرانعا قارسى سالىنعان سانكتسيالار تۋرالى "ورتاق قادام" كەلىسىمىنەن كەيىنگى ءوزىنىڭ جاڭا شەشىمىندە بىرنەشە يراندىق كومپانيا مەن كى..

7 جىل بۇرىن 0

پۋتين ترامپتى تانىمايتىنىن ايتتى

18 قاڭتار كۇنى رەسەي پرەزيدەنتى پۋتين اقپارات قۇرالدارىنا جاريلاعان حابارلاماسىندا «اقش-تا ىشكى ساياسي قايشىلىقتار بولىپ جاتىر جانە مەن ترامپ مىرزانى ..

7 جىل بۇرىن 0

انتونيو تاياني ەۋروپا پارلامەنتىنىڭ توراعاسى بولدى

يتالياندىق ساياسات قايراتكەرى انتونيو تاياني ەۋروپا پارلامەنتىنىڭ جاڭا توراعاسى بولىپ سايلاندى. ەۋروپا پارلامەنتىنە جاڭا توراعا رەتىندە حريستيان دەموك..

7 جىل بۇرىن 0

اقش سۇرياداعى لاڭكەستەرگە اسكەري كومەك كورسەتۋدە

استانادا ءسۇريا داعدارىسىن شەشۋ تۋرالى وتىرىس وتكىزۋگە تالپىنىستار جاسالىپ جاتقان كەزدە، اقپارات قۇرالدارى اقش ۇكىمەتىنىڭ ءسۇريا پرەزيدەنتى باشار اسا..

7 جىل بۇرىن 0