Qazaq Times

وزبەكستاندا قىزمەت قۇجاتىن جول ساقشىسىنا كورسەتكەن شەندىلەر ايىپتالاتىن بولادى

وزبەكستان ەلى ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى تاعى ءبىر قاۋلى شىعاردى. ەندى ءوزىنىڭ لاۋازىمىنا بەرىلگەن ارنايى قىزمەت قۇجاتىن جول ساقشىلارى..

5 جىل بۇرىن

ۇلىبريتانيا "التىن ۆيزا" باعدارلاماسىن الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى

ۇلىبريتانيا ۇلكەن شەت ەلدىك ينۆەستورلاردىڭ اراسىندا كەڭىنەن تانىلعان «التىن ۆيزا» اتتى باعدارلامانى توقتاتۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى Euronews حابارلا..

5 جىل بۇرىن

اقش ۇشاعى ۋكراينانىڭ وڭتۇستىگىندە جوسپارلانباعان بارلاۋ جاسادى

كەرش بۇعازىنداعى جاعدايعا بايلانىستى اقش جانە ونىڭ وزگە دە وداقتاس مەملەكەتتەرى ۋكراينا شەكاراسىنان جوسپارلانباعان ۇشاق ۇشىردى. بۇل تۋرالى پەنتاگون حا..

5 جىل بۇرىن

"Huawei" كومپانياسىنىڭ قارجى ديرەكتورى كانادا ەلىندە تۇتقىندالدى

قىتايلىق "Huawei" كومپانياسى باسشىسىنىڭ قىزى جانە قارجى ديرەكتورى مىڭ ۆانجوۋ ۆاشينگتوننىڭ سۇراۋى بويىنشا كانادا مەملەكەتىندە تۇتقىندالدى. بۇل تۋرالى ك..

5 جىل بۇرىن

اقش كەمەلەرىن قارا تەڭىزگە جىبەرۋى مۇمكىن

امەريكا قۇراما شتاتى ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى قارا تەڭىزگە اسكەري كەمەلەرىن جىبەرۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى پەن..

5 جىل بۇرىن